Posts Tagged millenium subfundusz obligacji korporacyjnych

Bankructwo a areszt i więzienie

Osoba fizyczna od niedawna w Polsce może oficjalnie ogłosić bankructwo, zgodnie z przepisami ustawy o prawie upadłościowym i naprawczym. Jednakże warunkiem tego typu decyzji jest wystąpienie przyczyny losowej. Jeśli takowa przyczyna nie nastąpi, to nie można tego typu działania podjąć. Jeśli natomiast osoba fizyczna znajdzie się w tragicznej sytuacji finansowej ze swej winy, to wówczas […]

error: Content is protected !!