Posts Tagged ‘narodowa orkiestra symfoniczna polskiego radia’

Bankructwo i postępowanie naprawcze

Bankrutujące przedsiębiorstwo czasami stawiane jest w stan likwidacji. Tak dzieje się na ogól z przedsiębiorstwami nie rokującymi na przyszłość. Są to także przedsiębiorstwa, z których w wyniku spieniężenia majątku nie udało się zaspokoić wierzycieli spółki, którym zalega ona z płatnościami. W stan likwidacji stawiane są również przedsiębiorstwa o niskim prestiżu, którymi nie interesują się potencjalni […]

error: Content is protected !!