Posts Tagged wskaznik plynnosci szybkiej

Bankructwo moralne i obyczajowe

Bankructwo jest terminem mającym wbrew pozorom dość szerokie znaczenie, nie odnoszącym się wyłącznie do tragicznej sytuacji finansowej jednostki lub przedsiębiorstwa prowadzącego działalność gospodarczą. Bankructwo może bowiem także dotyczyć wnętrza danego człowieka, jego stanu psychofizycznego. Ludzie w codziennym życiu, aby prawidłowo funkcjonować, muszą niekiedy sobie zaufać, nawet jeśli stosują zasadę ograniczonego zaufania. Ludzie mają też swoje […]

error: Content is protected !!