Posts Tagged z dala od zgiełku cda

Bankructwo upadek idei

Jeśli mówi się o bankructwie, to na ogół ma się na myśli bankructwo finansowe, a więc stan, w którym brakuje środków finansowych na prowadzenie różnego rodzaju działalności oraz spłatę zaciągniętych długów. Jednak bankructwo to termin szerszy i można go także podciągnąć na grunt społeczny, można odnieść ten termin do pojedynczych ludzi. Można bowiem niekiedy usłyszeć […]

error: Content is protected !!