Bankructwo a areszt i więzienie

Osoba fizyczna od niedawna w Polsce może oficjalnie ogłosić bankructwo, zgodnie z przepisami ustawy o prawie upadłościowym i naprawczym. Jednakże warunkiem tego typu decyzji jest wystąpienie przyczyny losowej. Jeśli takowa przyczyna nie nastąpi, to nie można tego typu działania podjąć. Jeśli natomiast osoba fizyczna znajdzie się w tragicznej sytuacji finansowej ze swej winy, to wówczas konsekwencje mogą być różne. Niekiedy taka osoba fizyczna, może nawet utracić wolność, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeśli bowiem popełni się przestępstwo lub wykroczenie określonego rodzaju i sąd w procesie zasądzi karę grzywny, wyrażoną kwotowo lub w stawkach dziennych, a osoba ukarana nie posiada środków finansowych to po pewnym czasie taka osoba, może utracić wolność. Wolność zaś to jednak z najwyższych wartości społecznych, którą bardzo łatwo stracić, a którą dopiero wówczas prawdziwie się docenia, gdy jej brakuje. Polacy mimo wymazania Polski z mapy świata, odzyskali niepodległość dopiero po stu dwudziestu trzech latach. Dlatego należy szanować wolność, gdyż nie jest to wartość dana raz na zawsze. Osoba, która jest bankrutem, a sąd zasądził jej karę grzywny, spędzi karę w miejscu odosobnienia. Sąd bowiem zamieni karę finansową na dni spędzone w więzieniu, zamieniając zasądzoną karę finansową, dzieląc ją na stawki dzienne. Ilość stawek dziennych i jej maksymalny wymiar są określone szczegółowo w przepisach.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!