Bankructwo a konflikty zbrojne

Bankructwo jest stanem finansowym głęboko niepożądanym przez każde przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą, także przez zwykłych obywateli, którzy również mogą znaleźć się w tragicznej sytuacji finansowej. Zbankrutować mogą również państwa. I choć tego typu bankructwo wygląda zupełnie inaczej niż bankructwo przedsiębiorstw, niesie też inne skutki, to bankructwo lub bardzo słaba sytuacja finansowa danego państwa, może też doprowadzić do konfliktów zbrojnych. Dane państwo aby nie zbankrutować lub znacząco polepszyć swoją sytuację ekonomiczną, musi szukać środków finansowych w różnych źródłach. Jednym z takich źródeł pozyskania środków finansowych mogą być wojny. Wojna mimo tego, że do jej prowadzenia również potrzeba kosztów, może przynieść z finansowego punktu widzenia duże korzyści. Na świecie są bowiem państwa biedne, ale z bogatymi złożami naturalnych złóż energetycznych lub kopalniami kamieni szlachetnych, których taki kraj nie potrafi efektywnie wykorzystać. Atakując zatem tego typu państwo można przejąć jego złoża energetyczne lub złoża kamieni szlachetnych, w ten sposób polepszając swoją ekonomiczną sytuację. Tego typu sytuacje mają miejsce głównie w Afryce, gdzie występują bogate złoża kamieni szlachetnych, przede wszystkim diamentów. Większość państw afrykańskich jest zaś biedna albo na krawędzi bankructwa. Między innymi dlatego też na tym kontynencie ma miejsce wiele toczących się wojen.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!