Bankructwo a organizacje przestępcze

Bankructwo danego przedsiębiorstwa może mieć swoje podłoże i przyczyny w wielu źródłach. Przedsiębiorstwa mogą bankrutować na skutek błędów osób nimi zarządzających. Firmy mogą także upadać na skutek różnych wydarzeń losowych, których w życiu jest wiele, a które nie zawsze są możliwe do przewidzenia. Bankructwo przedsiębiorstwa może jednak nastąpić też skutek działań przestępczych. Może się bowiem zdarzyć tak, że dana osoba otwiera dane przedsiębiorstwo, którego bezpośrednim konkurentem jest organizacja o charakterze mafijnym. Takie sytuacje maj miejsce we Włoszech, skąd pochodzi mafia i gdzie organizacje tego typu działają najprężniej. Jeśli dana osoba otworzy lokal gastronomiczny, który stanowi konkurencję dla organizacji przestępczej, to właściciela takiego przybytku mogą spotkać niemiłe konsekwencje. Może on zostać zmuszony do zamknięcia działalności albo też ogłoszenia bankructwa, aby sprawa nie wyglądała na podejrzaną. Zdarzają się również sytuacje, w których lokalni gangsterzy wymuszają haracze od właścicieli lokali i innych przybytków. Chodzi wówczas o zapłatę za tak zwaną ochronę. Jeśli odmówi się tego typu opłaty, to wówczas firmę jak i jej właściciela może w krótkim czasie spotkać bankructwo. Konsekwencje mogą być także gorsze. Tego typu sytuacje zdarzają się także na gruncie polskim i czasem są opisywane przez ogólnodostępne środki masowego przekazu. Bywa, że sprawcy takich przestępstw zostają też za nie ukarani.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!