Bankructwo i postępowanie naprawcze

Bankrutujące przedsiębiorstwo czasami stawiane jest w stan likwidacji. Tak dzieje się na ogól z przedsiębiorstwami nie rokującymi na przyszłość. Są to także przedsiębiorstwa, z których w wyniku spieniężenia majątku nie udało się zaspokoić wierzycieli spółki, którym zalega ona z płatnościami. W stan likwidacji stawiane są również przedsiębiorstwa o niskim prestiżu, którymi nie interesują się potencjalni inwestorzy, gotowi do przejęcia takiego przedsiębiorstwa. Jednak jeśli dane przedsiębiorstwo posiada pewną wartość i potencjał, to syndyk masy upadłościowej, odpowiedzialny za realizacje i nadzór nad wszelkimi czynnościami, związanymi z bankructwem i zabezpieczeniem majątku upadającej spółki, może zarządzić wykonanie i przeprowadzenie planu naprawczego w danym przedsiębiorstwie. Plan naprawczy upadającego przedsiębiorstwa, polega na stwierdzeniu wszystkich błędów, jakie zostały popełnione w danej spółce, a które doprowadziły do bankructwa tejże spółki. Plan ten w dalszej kolejności określa sposoby naprawy tych błędów w przyszłości. Plan naprawczy mówi także skąd pozyskać środki finansowe, które mają służyć poprawie finansów przedsiębiorstwa w przyszłości. Plan ten musi nosić znamiona realności i musi być możliwy do spełnienia. Musi mieć pokrycie w odpowiednich dokumentach. Za jego sporządzenie odpowiedzialny jest zarząd spółki lub ważni jej członkowie albo właściciel lub właściciele upadającego przedsiębiorstwa.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!