Bankructwo nie zawsze jest uczciwe i prawdziwe

Bardzo często można słyszeć o tym, ze osoba, która nagle zbankrutowała przepisała swoje całe oszczędności i majątek na inna osobę i wtedy wierzyciele nie mają skąd „ściągnąć” należnych im wypłat. Jest to niestety sytuacja, w której polskie prawo jest zupełnie bezradne. Wszystkie procedury są bowiem zwykle wykonane zgodnie z przepisami prawa a najczęściej przeprowadzona rozdzielność majątkowa powoduje, że wierzyciele męża nie mają prawa zając majątku bądź dochodów żony. Takie sytuacje stają się coraz bardziej nagminne i coraz bardziej odbijają się głośnym echem w opinii publicznej. Nie jest to jednak nic dziwnego, jeżeli wziąć pod uwagę fakt, że sztuczne bankructwa często są powodem do prawdziwego bankructwa uczciwych osób, które chcą jedynie otrzymać zapłatę za wykonana pracę. Niestety prawo w naszym kraju, o czym już zapewne większość osób doskonale wie, posiada liczne luki, które niestety powodują, że takie jawne „krętactwa” uchodzą ludziom o nieczystym sumieniu „na sucho”. Niestety jeszcze bardziej przygnębiające jest to, że raczej nie ma perspektywy na to aby sytuacja w naszym kraju się poprawiła i uległa polepszeniu. Przepisy bowiem nie potrafią jednoznacznie określić takich sytuacji, ponieważ takie postępowanie leży w gestii sumienia każdego człowieka, które bardzo trudno uznać za właściwe bądź nie. Trzeba zatem być bardzo ostrożnym w podejmowaniu wszelkich decyzji.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!