Bankructwo państwowych przedsiębiorstw

Utracić płynność finansową oraz możliwość spłaty zadłużenia mogą nie tylko przedsiębiorstwa prowadzę działalność gospodarczą oraz osoby fizyczne. Mogą być to także przedsiębiorstwa państwowe, choć nie każde przedsiębiorstwo państwowe może zbankrutować. Nie każde przedsiębiorstwo państwowe może też zostać postawione w stan likwidacji, nawet mimo bankructwa. Przedsiębiorstwami państwowymi, które nie mogą zbankrutować są na przykład publiczne szpitale oraz państwowe szkoły wyższe oraz państwowe uniwersytety. Podobnie jest również ze spółkami energetycznymi, które mają dla państwa znaczenie strategiczne, na przykład przedsiębiorstwa wydobywające gaz lub ropę naftową, a także zaopatrujące mieszkańców kraju w energię elektryczną oraz wodną. Tego typu przedsiębiorstwa muszą bowiem funkcjonować na co dzień, mają bardzo ważne znaczenie społeczne i nie mogą ogłosić bankructwa, nawet jeśli przynoszą duże straty finansowe. W przypadku ogromnego deficytu, państwo ma obowiązek próbować ratować tego typu placówki, dostarczając im środków finansowych na bieżącą działalność. Należy również podjąć akcję restrukturyzacji tego typu zakładów, aby zlikwidować problemy finansowe choć w części i przywrócić im względną rentowność. Zbankrutować mogą natomiast przedsiębiorstwa państwowe o mniejszej wadze, na przykład państwowe zakłady spożywcze, zajmujące się przetwórstwem owocowym lub szeregiem innych usług.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!