Bankructwo prywatnych przedsiębiorstw

W polskim systemie prawnym od niedawna funkcjonuje nowa instytucja, mianowicie bankructwo osoby fizycznej, które osoba fizyczna może ogłosić, jeśli niewypłacalność finansowa nastąpiła z przyczyn od niej niezależnych. Jednakże jest to sytuacja wyjątkowa, do której zaistnienia muszą być spełnione, oprócz losowości danego zdarzenia, także inne warunki. Podstawowym i najpopularniejszym rodzajem bankructwa jest zaś bankructwo przedsiębiorstw prywatnych. Bankructwo przedsiębiorstw to sytuacja, w której przedsiębiorstwo prywatne, staje się niezdolne do prowadzenia swojej bieżącej działalności oraz spłaty zaciągniętych zobowiązań wobec wierzycieli. Przedsiębiorstwa aby rozwijać się, odpowiednio prosperować i poszerzać swoje wpływy na rynku, często zaciągają duże kredyty. Nie zawsze jednak takie kredyty udaje się spłacać w terminie. Łatwo wówczas wpaść w spiralę długów, w której do spłacenia jednej pożyczki zaciąga się następne kredyty. Takiego stanu nie da się w utrzymać dłuższej perspektywie i dlatego nierzadko ogłasza się z tego powodu bankructwo. Często też firmy popadają w ogromne zadłużenie, nie z powodu zaciągania kredytów, lecz z uwagi na złe zarządzanie, nierozsądne inwestowanie lub złe oszacowanie zysków i strat z tytułu przyszłych inwestycji. Czasem również gwałtownie spada też zapotrzebowanie na różnego typu usługi, i firmy, które do niedawna miały pozycję dominującą, nagle popadły w tarapaty finansowe.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!