Bankructwo upadek idei

Jeśli mówi się o bankructwie, to na ogół ma się na myśli bankructwo finansowe, a więc stan, w którym brakuje środków finansowych na prowadzenie różnego rodzaju działalności oraz spłatę zaciągniętych długów. Jednak bankructwo to termin szerszy i można go także podciągnąć na grunt społeczny, można odnieść ten termin do pojedynczych ludzi. Można bowiem niekiedy usłyszeć o bankructwie idei i ideałów. Ludzie, zwłaszcza młodzi, często chcą zmieniać świat na lepsze, mają swoje poglądy i ideały, w które szczerze wierzą, licząc że ich realizacja przyniesie wymierne korzyści zarówno im jak i całemu społeczeństwu. Z czasem jednak, gdy dorastają i młodzieńcza energia i wigor nieco w nich przygasają, a także na skutek różnych wydarzeń, często odczuwają rozczarowanie. Mówią wtedy o upadku, bankructwie ideałów. Tak dzieje się na przykład, gdy ludzie mocno wierzą jakiejś osobie, liczą na nią, gdyż była przykładem niezależności i przekładania wartości nad dobra materialne. Gdy jednak taka osoba, której się zaufało, zachowa się w sposób zupełnie nieoczekiwany, mówi się właśnie o bankructwie, upadku ideałów. Tego typu rozczarowanie wielu ludzi odczuwało po okresie transformacji ustrojowej w Polsce, na początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy przywódcy Solidarności, a więc przeciwnicy władzy komunistycznej, objęli ważne stanowiska w państwie i nie spełnili oczekiwanych i pokładanych w nich nadziei.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!