Czy kryzys musi skutkować bankructwem?

Bankructwo zwykle jest spowodowane faktem, że niesprzyjające okoliczności, albo nieumiejętne zarządzanie powodują, że firma nie przynosi zysków. Bardzo częstym zjawiskiem, powtarzającym się w trakcie trwania kryzysu gospodarczego jest właśnie bankructwo. Nie można zaprzeczyć takiemu stwierdzeniu, ponieważ jest to szczera prawda. Kryzys charakteryzuje się bowiem powszechnym niedoborem pieniędzy oraz powszechna tendencją do oszczędzania. Nie ulega wątpliwości, że właśnie taka sytuacja spowalnia jeszcze bardziej gospodarkę. Ludzie nie kupują a więc fabryki nie maja potrzeby produkować, zatem ludzie nie muszą pracować w konsekwencji czego nie otrzymują pensji i dlatego muszą oszczędzać. To błędne koło jest przyczyna wielu bankructw. Naturalnie w sytuacji kiedy mowa o dużych przedsiębiorstwach, to kryzys może jedynie spowodować częściowe zwolnienia oraz oszczędności. Natomiast małe przedsiębiorstwa są często zmuszone ogłosić bankructwo. W momencie kiedy przez dłuższy okres czasu firma nie ma zleceń i nie przynosi zysków staje się niewypłacalna. Zaczyna zalegać z wypłatami i tym samym nie może dalej funkcjonować. Naturalnie oficjalnie ogłoszony kryzys gospodarczy w naszym kraju nie spowoduje natychmiastowego bankructwa wszystkich firm. Najczęściej upadają bowiem te przedsiębiorstw, które nawet w dobrych czasach „nie narzekały” na zbyt dużą ilość zleceń.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!