Działania na ratunek firmy

Gdy w przedsiębiorstwie kiepsko się układa i firma coraz gorzej radzi sobie ze sprawnym funkcjonowaniem na rynku, podejmowane są rozmaite działania naprawcze, aby zmienić tę sytuację. Dobrze jest, jeśli uda się zdiagnozować problem w miarę wcześnie. Jest wtedy sporo czasu na podjęcie działań naprawczych. Można zmienić zarząd, jeśli widać, że są braki we właściwym kierowaniu przedsiębiorstwem. Można też, co jest bolesne dla wszystkich, przeprowadzić redukcję załogi. To chyba zawsze najgorszy wariant, bo dla nikogo nie jest to przyjemne. Ale z punktu widzenia funkcjonowania firmy, może to być czasami po prostu niezbędne, aby uchronić się od bankructwa. Firma może też podjąć rozmowy z bankami, w których ma kredyty, krótko i długoterminowe, aby wynegocjować korzystniejsze warunki spłat, które będą realne i na czas działań naprawczych i imię po prostu przetrwania, mogą pozwolić firnie na przeżycie tego trudnego okresu. Banki niechętnie się na to zgadzają, ale też, w imię własnego interesu, zgadzają się na to, gdy widzą jaka jest sytuacja. Bo lepiej jest dla nich otrzymywać niższe raty, ale je otrzymywać, niż twardo upierać się przy tym, co im należne i mieć za parę miesięcy dłużnika, który już nic im nie zapłaci, a na pieniądze z likwidacji przyjdzie im długo czekać. I w dodatku nie jest pewne, że otrzyma się wszystko.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!