Istota bankructwa finansowego

Wśród ludzi żyjących na świecie, bardzo popularne jest stwierdzenie, iż pieniądze nie są najważniejszą z rzeczy, że są rzeczy bardziej wartościowe. Nie można jednoznacznie stwierdzić, że to twierdzenie jest prawdziwe, gdyż każdy człowiek ma swój unikatowy system wartości, czasem przybierający też postać kodeksu moralnego. To co dla jednej osoby jest ważne, stanowi treść życia, dla drugiej może takiego znaczenia nie mieć. Nie ulega jednak wątpliwości, że pieniądze, czyli środki finansowe używane w celach płatniczych, są rzeczą ważną w codziennym życiu. Dzięki ich posiadaniu można nabywać wiele rzeczy niezbędnych do codziennej egzystencji, jak na przykład jedzenie czy odzież wierzchnią. Za ich pomocą możliwe jest realizowanie codziennych potrzeb, nie tylko bytowych, ale na przykład rozrywkowych, jak choćby pójście do kina czy do teatru. Dlatego ważne jest, aby posiadanymi pieniędzmi rozsądnie gospodarować. Czasami jednak, nawet mimo ostrożnego wydatkowania pieniędzy, można popaść w kłopoty finansowe, z których bardzo trudno jest się potem wydostać. Łatwo jest popaść w długi, których nie jest się w stanie spłacić. Sytuacja, w której całkowicie brakuje środków finansowych na spłatę zaległości, w której zobowiązania tylko rosną i nie ma szans na ich spłacenie, jest nazywana bankructwem. Istotą bankructwa jest zatem niewypłacalność dłużnika wobec swojego wierzyciela lub większej ich ilości. Niewypłacalny dłużnik zgłasza oficjalnie bankructwo, jednak nie kończy to jego problemów.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!