Konsekwencje bankructwa dla kontrahentów

Współczesna gospodarka rynkowa to ogromna ilość mniejszych i większych firm, które są ze sobą bardzo ściśle powiązane. Więzi te są tym większe, im bliżej firmy ze sobą kooperują i współpracują. Ustala się naturalna hierarchia, gdzie najważniejsze miejsce zajmują największe i najbardziej znaczące firmy, które z racji skali działania, posiadanych zasobów i znaczenia, nierzadko mogą dyktować warunki innym, którzy chcą świadczyć na ich rzecz usługi. Oczywiście i one są poddane regułom rynku konkurencyjnego, bo nie ma chyba już żadnego prywatnego przedsiębiorstwa, które byłoby monopolistą. Są takie, które mają znaczącą przewagę, ale monopol nie jest jednak możliwy. Dbają o to stosowne urzędy do ochrony konkurencji i konsumentów, by nie dopuścić do takiej sytuacji. W tej wojnie rynkowej zdarza się, że co jakiś czas któraś z firm zostaje doprowadzona do bankructwa. Przyczyny są różne. Czasami są to złe przepisy, niekompetencja urzędników. Ale przeważnie powodem jest przegranie walki o utrzymanie się na rynku poprzez niedostosowanie swoich działań, do sytuacji obecnie panującej w otoczeniu. Konsekwencje upadku są bolesne nie tylko dla danej firmy i jej pracowników. Także jej kontrahenci odczują to znacząco. Bo w wielu przypadkach stanie się tak, że nie dostaną pieniędzy za towary czy usługi jakie wyświadczyli na rzecz danej firmy, a to może je z kolei doprowadzić na skraj bankructwa.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!