Konsekwencje spowolnienia gospodarczego

Jedno z podstawowych praw ekonomicznych mówi, że podstawą dobrobytu każdego kraju, w długiej perspektywie, jest wzrost gospodarczy, powszechnie mierzony i określany jako PKB, czyli Produkt Krajowy Brutto. Kraj, który nie rozwija się, albo wręcz osiąga minusowy wskaźnik PKB ma powodu do niepokoju. Nigdy nic bowiem nie dzieje się bez przyczyny. Jeśli bowiem przyczyny takiego stanu rzeczy są zewnętrzne, na które kraj nie miał większego wpływu i może jedynie reagować, aby bronić się przed konsekwencjami takiego obrotu sprawy, to jeszcze można uznać, że sytuacja nie jest najgorsza, bo fundamenty są solidne, a kryzys w końcu minie i nastąpią lepsze lata. A do tego kryzys jest sprawiedliwy i zazwyczaj dotyka wszystkich w jednakowym stopniu. Gorszą sytuacją jest taka, gdy spowolnienie wzrostu gospodarczego następuje w wyniku złego zarządzania państwem. Konsekwencje takiego postępowania stają się szybko widoczne. Następują bankructwa firm w stopniu większym niż normalnie. Firmy zaczynają oszczędzać, wstrzymują decyzje inwestycyjne, zwalniają ludzi. To wszystko negatywnie działa na kondycję finansów państwa i jeszcze bardziej pogarsza sytuację. Ten łańcuszek negatywnych konsekwencji musi w pewnym momencie przerwać państwo poprzez zdecydowane działania naprawcze. Dzieje się to na rozmaite sposoby, które uzależnione są od skali i rodzaju problemu, który wywołał kryzys.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!