Likwidacja przedsiębiorstwa prywatnego

Bankructwo przedsiębiorstwa znajdującego się w prywatnych rękach, następuje gdy przedsiębiorstwo lub spółka danego typu, nie jest w stanie prowadzić swoich bieżących interesów, z uwagi na znaczący deficyt środków finansowych. Tego typu sytuacja niesie ze sobą wiele skutków prawnych, gdyż wierzyciele spółki lub przedsiębiorstw pragną odzyskać chociaż część swoich zobowiązań. Przede wszystkim, przedsiębiorstwo które oficjalnie ogłosiło bankructwo, stawiane jest w stan likwidacji. Likwidacja dotyczy spółek osobowych oraz spółek kapitałowych. Założeniem procesu likwidacji jest najbardziej możliwie efektywne spieniężenie majątku danej spółki, aby zadowolić jej wierzycieli. W tym celu określa się wartość wszystkich rzeczy i praw należących do spółki, zarówno materialnych jak i mających charakter niematerialny. Do rzeczy o charakterze materialnym należą różnego rodzaju budynki i budowle należące do danej spółki, a więc na przykład pomieszczenia biurowe. Mogą to również być pojazdy używane przy prowadzeniu działalności gospodarczej, a także wszelkie inne używane w tym celu przedmioty. Do rzeczy niematerialnych należą zaś między innymi znak firmowy, logo czy prawa autorskie. Podczas procesu likwidacji szacuje się wartość wszystkich tych rzeczy, a następnie szukany jest kupiec lub kupcy, którzy te rzeczy chcą nabyć. Jeśli tacy chętni się znajdą i do transakcji dojdzie, to środki finansowe z niej pochodzące, trafiają na konta wierzycieli spółki.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!