Najbardziej spektakularne bankructwo ostatnich lat

Gospodarka światowa rozwija się w ramach pewnych cykli, które w długich okresach czasu mają swoje stałe, nieubłagane reguły. Mówią one, że zawsze, po okresie długiego i spokojnego rozwoju, nadchodzi załamanie i kryzys, który zmienia mocno sytuację, sprawia, że wiele firm upada, że zmieniają się rządy, a obywatele popadają w gorszą sytuację i nierzadko są zmuszeni do istotnych zmian w swoim życiu. Takie sytuacje, jak wszystko, nie dzieją się bezpodstawnie. Zawsze musi być jakiś powód takiego stanu rzeczy i ten pierwszy, najpoważniejszy symptom, czy wręcz tąpnięcie, po którym większość ludzi i organizacji na świecie nabiera przeświadczenia, że dzieje się coś naprawdę niedobrego. W wielu przypadkach są to spektakularne bankructwa firm, po których nikt by się tego nie spodziewał. A jeśli dotyka to firm z sektora finansowego i to jeszcze tych największych i najbardziej znaczących na świecie, to oznacza, że dzieje się naprawdę źle. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia kilka lat temu, gdy w 2008r. upadł ogromny bank inwestycyjny Lehman Brothers. Ten bank, którego bankructwa chyba nikt się nie spodziewał, prowadził operacje finansowe na wielką skalę w krajach całego świata. Gdy zbankrutował, posypał się, jak przysłowiowy domek z kart, cała misterna siatka powiązań i zaczęły wychodzić na wierzch prawdziwe problemy, które t spowodowały i doprowadziły do wielkiego, międzynarodowego kryzysu.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!