Niewypłacalność i bankructwo państwa

Najczęstszym rodzajem bankructwa na rynku finansowym, jest bankructwo danego przedsiębiorstwa lub spółki. Czasem zdarza się również bankructwo osoby fizycznej. Jednakże najbardziej nietypowym przykładem bankructwa, do jakiego może dojść, jest bankructwo państwa. Wszystkie kraje na świecie, nawet te najbogatsze zaciągają międzynarodowe zobowiązania, nie ma również na świecie kraju, który ma dodatni bilans swoich dochodów i wydatków. Sytuacja jest pod kontrolą dopóki dany kraj jest w stanie regulować swoje bieżące zobowiązania. Wówczas ciągle może zaciągać nowe pożyczki. Jeśli natomiast sytuacja finansowa jest bardzo zła, a długi przestają by regulowane, rodzą się problemy, gdyż inne państwa i instytucje odmawiają udzielania nowych pożyczek. Czasem w takich sytuacjach państwa są zmuszone do ogłoszenia bankructwa. Bankructwo państwa nie niesie jednak takich samych konsekwencji jak bankructwo przedsiębiorstwa, gdyż inny kraj nie może zająć na poczet długów terytorium zadłużonego kraju. Bankructwo państwa ma jednak bardzo złe skutki dla gospodarki danego kraju i dla poziomu życia obywateli, gdyż w takich przypadkach upadają też zazwyczaj banki, w których obywatele gromadzą swoje oszczędności. Ludzie w panice wycofują wtedy swój kapitał i przenoszą go do innych krajów. W bankrutujących państwa występuje też masowe bezrobocie, nierzadko reglamentowane są podstawowe towary, jak żywność czy woda.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!