Raj dla komorników i likwidatorów

Często bywa tak, że to co dla jednych jest katastrofą i tragedią, dla innych staje się szansą i nadzieją. Taka sytuacja ma często miejsce w świecie przedsiębiorców. Na wolnym rynku nieustannie bowiem powstają nowe firmy i upadają inne. Bankructwa przedsiębiorstw są tragedią dla ich właścicieli i osób w nich zatrudnionych. Ale często są niestety nieuniknione, bo w ogromnej większości przypadków dzieje się tak, gdy firma jest niewłaściwie zarządzana, marnotrawi środki i swoje zasoby. A takie nieefektywne firmy, nie mają szans przetrwania na dłuższą metę. I upadek takiej firmy staje się dla wielu innych osób i jednostek swojego rodzaju szansą. Dla innych przedsiębiorstw z branży, bo to one mają szanse przejąć klientów upadającego konkurenta i tym samym zwiększyć swoje dochody i obroty. Zyskują też Ci, którzy zawodowo zajmują się likwidowaniem szkód i ściąganiem długów. Dlatego upadek firmy to często dobry interes dla komorników i tak zwanych likwidatorów, zawodowo trudniących się zamykaniem bankrutujących firm. Zajmują oni cały pozostały po ogłoszeniu likwidacji majątek firmy, spisują wszystko, co należy do przedsiębiorstwa, zliczają wartość aktywów i po dokonaniu tych wszystkich czynności, przystępują do spłacania według listy, wszystkich dłużników. Niestety, zazwyczaj jest tak, że dla wszystkich nie starcza.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!